(Update 18.05.2022) Giới thiệu chi tiết cách tính thu nhập đậu ($BEAN) từ các hoạt động trong dự án SecondLive. Đậu này mọi người có thể đem đi stake ra token chính của dự án là $LIVE. Mọi người chú ý là bất kỳ nhiệm vụ nào nhận đậu dưới đây đều sẽ được reset vào 15h chiều theo giờ Việt nam. Nghĩa là sau 15h chiều mọi người lại có thể thực hiện tiếp.

  1. Thu nhập từ hoạt động trên Space
  • Thu nhập đối với chủ sở hữu Space (Space holder) : khi có khách ghé thăm Space của bạn trên 3 phút và nếu khách đó sở hữu bất kỳ NFT của dự án thì bạn sẽ nhận được 5 BEAN * level của Space. Ngược lại nếu khách không sở hữu NFT nào thì chủ sở hữu Space chỉ nhận được 0.5 BEAN * level của Space.
    • (Update từ ngày 18.05.2022) Chủ sở hữu Space sẽ nhận được thêm 10% thu nhập của Visitor nhận * level của Space mà người đó sở hữu.
  • Thu nhập đối với khách (Visitor) hoạt động trên Space: Mỗi khi ghé thăm Space của ai đó trên 3 phút Visitor đó có thể kiếm được 3 BEAN* level của NFT nếu khách đó sở hữu NFT. Ngược lại nếu không có NFT thì chi nhận được 1 BEAN/ 1 lần viếng thăm.
    • (Update từ ngày 18.05.2022) VP càng cao bạn sẽ nhận được càng nhiều BEAN. (các quy tắc tính toán cụ thể sẽ không được tiết lộ)
Hệ số thưởng cho chủ sở hữu NFT Space
Hệ số Thưởng cho khách sở hữu NFT khác

2. Thu nhập từ chơi game ghép hình

Về thu nhập từ việc chơi game ghép hình trên app của dự án thì để các bạn có thể kiếm được nhiều đậu nhất cần phải có kết nối Twitter và số dư ví trên 0. Tài khoản nào đáp ứng được đủ 2 điều kiện này thì có thể kiếm được 5 BEAN (Update từ ngày 18.05.2022) sau khi hoàn thành xong 3 Level của game ghép hình. Ngược lại nếu chỉ đáp ứng được 1 trong 2 điều kiện trên thì chỉ nhận được 1.5 BEAN

3. Thu nhập từ làm nhiệm vụ trong mục Mission center

Để kiếm được thu nhập ở phần này các bạn vào đường link sau : https://secondlive.world/task

Nhiệm vụ ở phần này thì khá đơn giản, thứ nhất hàng ngày vào claim miễn phí ở phần Clock in to win Bean sẽ được 1 BEAN trong vòng 6 ngày đầu và 3 BEAN ở ngày thứ 7, sau đó thì nhiệm vụ lại chạy lại từ đầu. Thứ hai là claim mất phí ở phần On-chain clock in task thì 1 ngày mất 0.13$ để nhận được 15 BEAN. Khá đơn giản nhỉ? Ok Let’s go thôi


Để tìm hiểu thêm về SecondLive và nhận được hỗ trợ trực tiếp từ các thành viên dự án các bạn tham khảo các thông tin dưới đây:

Website: https://secondlive.world

Twitter: https://twitter.com/SecondLiveReal

Telegram: https://t.me/SecondLiveCommunity

Discord: https://discord.gg/Dk2y5PTy

Leave Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.