Giới thiệu về SecondLive – Dự án Social Metaverse đầu tiên trên Binance Smart Chain

SecondLive là không gian ảo 3D đa dạng, nơi bạn có thể làm nhiều việc thực tế trong các không gian khác nhau, bạn có thể trao đổi thông tin, ca hát, khiêu vũ, xem truyền hình hay phục vụ nhu cầu kinh doanh, mua sắm. Đặc biệt, bạn còn có thể thu được lợi nhuận từ chính những sáng tạo của mình tại SecondLive.